Shiritsu Kagayaki Jo Gakuin
 • February 2
  4489 Reputation
  February 2
  Shiritsu Kagayaki Jogakuen [TV] Monokoto Bu
  Spoiler:

   
 • February 16
  4489 Reputation
  February 16
  Spoiler:
   
 • March 2
  4489 Reputation
  March 2
   
 • March 31
  4489 Reputation
  Ito-wokashi [Stage Drama] Bu no Katsu no Hanashi
   
 • April 2
  4489 Reputation
  April 2
   
 • vimoralvimoral
   
  April 5
  812 Reputation
  Could someone translate the advance of the next program?

  Min 23:45
   
 • vimoralvimoral
   
  April 17
  812 Reputation


  They have graduated?